مزایده خودرو سایپا 131 مدل 95

مزایده خودرو سایپا 131 مدل 95 در دورود