مزایده 79 دستگاه خودرو سمند،دلیکا،پیکاپ و ...

مزایده 79 دستگاه خودرو سمند،دلیکا،پیکاپ و ... در خرم آباد