مزایده خودرو جیپ تویوتا مدل 1997

مزایده خودرو جیپ تویوتا مدل 1997 در شاهين شهر