مزایده 12 دستگاه خودرو وانت مزدا،دوو،آمبولانس و ...

مزایده 12 دستگاه خودرو وانت مزدا،دوو،آمبولانس و ... در كرمان