مزایده خودرو سایپا 132 مدل 1389

مزایده خودرو سایپا 132 مدل 1389 در تهران