مزایده خودرو وانت سایپا 151 مدل 96

مزایده خودرو وانت سایپا 151 مدل 96 در بهاباد