مزایده 5 دستگاه کامیونت هیوندای،لیفتراک،جرثقیل و ...

مزایده 5 دستگاه کامیونت هیوندای،لیفتراک،جرثقیل و ... در مباركه