مزایده 34 دستگاه خودرو لیفان،سمند،وانت مزدا و ...

مزایده 34 دستگاه خودرو لیفان،سمند،وانت مزدا و ... در تهران