مزایده 18 دستگاه خودرو سمند،پژو و نیسان

مزایده 18 دستگاه خودرو سمند،پژو و نیسان در يزد