مزایده فروش 2 دستگاه خودرو سواری پراید مدل 83 در تمام استان مرکزی