مزایده فروش 3 دستگاه خودروی پژو پارس ، پیکان و مزدا در حاجي آباد