مزایده فروش 2 دستگاه سواری پژوپارس و مزدا در تمام استان کرمان