مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا دوکابین مدل 92 در نور