مزایده فروش سواری سمند ایکس مدل 84 در نسيم شهر (بهارستان)