مزایده فروش سواری پراید 111 مدل 93 در طرقبه ـ بينالود