مزایده فروش 3 دستگاه سواری پژو،سورن و سمند در جلفا