مزایده فروش سواری پراید 131 مدل 96 در تمام استان خوزستان