مزایده فروش سواری کار پارس رونیز نیسان مدل89 در رشت