مزایده فروش یک دستگاه تریلی کمپرسی با جک کارکرده و دستگاه ا چ 16 تن در بهار