مزایده فروش 4 دستگاه سیمی تریلر حمل زباله دو محور مکانیزه در اردبيل