مزایده 105 دستگاه انواع خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت مستعمل در تهران