مزایده فروش سواری دوکابین KARA-2000 مدل 98 در لردگان