مزایده فروش کامیون کمپرسی رنو مدل 1389 در تمام استان خراسان رضوی