مزایده فروش کامیون کشنده کاماز تیپ 6260 مدل 1389 در ماهان