مزایده فروش 1 دستگاه کامیون زباله کش مدل 89 در گيان