مزایده فروش 2 دستگاه کامیونت فوتون و گریدر در دلبران