مزایده فروش چند دستگاه سواری پراید،وانت و ... در فولادمباركه