مزایده فروش سواری پراید 131se مدل 96 در نسيم شهر (بهارستان)