مزایده فروش سواری پراید جی تی ایکس مدل 85 در جغتاي