مزایده فروش سواری سمند مدل 86 در زرين آباد ـ ايجرود