مزایده فروش کامیون کشنده دو محور سیتم برلید مدل 1975 در نيشابور