مزایده فروش سواری پراید مدل 86 در تمام استان تهران