قوانین سایت

قوانین و مقررات

رفع مسئولیت :

۱-مزایده کار متعهد است اطلاعات موجود در وبسایت از کاربران را به هیچ شخص ثالثی اعم از حقوقی و یا حقیقی واگذار نکند مگر با درخواست دستگاه های ذیصلاح.

۲-ممکن است وبسایت مزایده کار در وبسایت های دیگر به منظور تبلیغ قرار گرفته باشد. مزایده کار هیچ مسئولیتی در قبال این وب سایت ها ندارد.

۳- مزایده کار هیچ مسئولیتی در قبال اهلیت کاربران در مزایده کار را ندارد.

۴-تعیین قیمت های آگهی ها بر عهده ارسال کننده آن است و مزایده کار هیچگونه دخل و تصرفی در تعیین میزان قیمت ندارد.

۵- تلاش مزایده کار، نشر آگهی‌ها با اطلاعات صحیح و درست است.

۶- مزایده کار هیچ قرارداد، تعهدنامه، موافقت نامه و یا سندی را اعم از رسمی و غیر رسمی با آگهی‌دهندگان حقیقی یا حقوقی منعقد نکرده و نمی‌کند.  

۷- مسئولیت استفاده از هرگونه متن، پیام، توضیح، اطلاعات، عکس، مشخصات تماس، ویدیو، پیام صوتی و أنواع داده پیام و  موارد مشابه که به مزایده کار ارسال می‌شود یا در آن قرار می‌گیرد، شامل بازتولید، افشاء، مخابره، نشر و پخش آن بر عهدهٔ فرستنده اطلاعات است. موارد ذکر شده تنها شامل موارد بیشتر و نه محدود به آن ها می باشند.

۸- مسئولیت هر لینک، مطلب و ادعایی مربوط به مزایده کار که به واسطه‌ٔ اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در سایت، بلاگ یا شبکه‌های اجتماعی و باقی رسانه‌ها منتشر می‌شود، با خود این افراد است و مزایده کار مسئولیتی در قبال آنها ندارد. موارد ذکر شده تنها شامل موارد بیشتر و نه محدود به آن ها می باشند.

امنیت :

مزایده کار هیچ تضمینی در خصوص اطلاعات قرارگرفته در سایت و همچنین خسارات ناشی از به خطر افتادن اطلاعات نمی دهد و تنها تلاش حداکثری خودرا جهت صیانت از اطلاعات اعمال می نماید.