واردات خودرو کلا منتفی شد

واردات خودرو کلا منتفی شد