فروش 2000 دستگاه هایما S7 در بورس کالا

فروش 2000 دستگاه هایما S7 در بورس کالا