هایما s8 به مزایده می‌رود

هایما s8 به مزایده می‌رود