قیمت خودرو چانگان 1.3 میلیارد تومان اعلام شد

قیمت خودرو چانگان 1.3 میلیارد تومان اعلام شد