فروش اقساطی گروه بهمن تکذیب شد

فروش اقساطی گروه بهمن تکذیب شد