توکن چیست و چه کاربردی دارد؟

توکن چیست و چه کاربردی دارد؟